info / Ayurveda

Om Ayurveda

I den indiska folktraditionen
är den Hinduiska gudinnan en
förebild för skönheten, med
en silkeslen hud, som strålar
av vitalitet, utsprunget från
det inre.

Trots att deras förförelse härstammar ur myter och
legender har de indiska
kvinnorna följt deras
exempel genom årtusenden.

Vad är Ayurveda?

Ayurveda – kunskapen om livet

Ayurveda har en mycket lång historia. Ayurveda har sina rötter i en av de mest fantastiska civilisationer i den forntida historien, härstammande från Indus floddal. Man tror att det var en stor folkvandring från nordvästra regionen av Asien till Indus floddal. Dessa människor, kända som Aryans, förde med sig ett sofistikerat, religiöst och spirituellt läkesystem och en väl utvecklad livsstil – accepterat av människor av idag. Det är ett system och kunskap av den hela mänskliga organisationen, från den materialistiska kroppen och med alla nivåer av existens såsom fysisk, mental, emotionell, energetisk och spirituell.

Historien om Ayurveda säger att Rishis (kommer från ett språk kallat sanskrit och betyder siare) och visionärer som under djup meditation i den heliga delen av Himalaya fick kosmisk information. Traditionen säger att de fick sin kunskap direkt från ovan som ett resultat av deras meditation. De första lärdomarna kom till oss genom Rig Veda i uttryck av poesi, och det är lika mycket en konstform som det är tusenårig kunskap.

Ayurvedisk riktlinje är att uppnå välmående och harmoni genom eget medvetet aktivt deltagande.

De fem elementen

Denna rena energi är närvarande genom hela universum och är inte en mätbar vetenskaplig kraft, utan ett filosofiskt koncept. Termen fem element, tolkad av det Ayurvediska systemet, innefattar elementen rymd, luft, eld, vatten och jord. Den Ayurvediska traditionen hävdar att vår kropp reflekterar naturen i universum och på det sätt energin fungerar i oss. De fem elementen samverkar för att skapa tre olika energiformer: Vata, Pitta och Kapha, nämnda i sanskrit som doshas eller Tridosha. Varje dosha består av två element, Vata är rymd och luft, Pitta är eld och vatten och Kapha är vatten och jord. Klassiska Ayurvediska kroppstyper är klart dominerat av en dosha och det är mycket ovanligt att en person utvecklar kvaliteter av Tridosha. De manifesteras i vår kropp som flöde och själslig princip, men de är också orsaken till obalans och sjukdom. Kärlek, skönhet, harmoni, hälsa och liv – var finns det om inte i växtens perfekta skapelse. Och allt detta finns till för oss att vårda, men även ta till vara för kunskapen om helande och bevarande av kropp och själ eller helt enkelt livet självt.Jag vill gärna citera en fin sägen ur filosofin av Ayurveda:

”Jiwaka, whose name means one who gives life”, was a student of Atreya, a great Ayurvedic scholar in the time of Buddha. Jiwaka had almost completed his seven years of training as an Ayurvedic physician when his teacher gave him his final assignment. He was instructed to go eight miles into the jungle surrounding the city of Takashila. Within that perimeter, Atreya told him to bring back any plant that had no medicinal use.

While other students returned with many plants, Jiwaka remained alone in the jungle for three days. At last he returned empty handed, saying he could find no plant that did not have a medicinal use. Then Atreya pronounced that he had passed his course and was now free to set up this own practice of rasayana treatments. Jiwaka ultimately became court physician to Lord Buddha.”